Kontakt

Prevádzkovateľom internetového obchodu covidrychlotest.sk je spoločnosť:

Agentúra Harmony v.o.s.
Piaristická 1
949 01 Nitra
IČO: 31424953
DIČ: 2020405684
IČDPH: SK2020405684
IBAN: SK8402000000004502184856 (VUB Banka a.s.)
 
Tel: 037 6528 267
 
  1. Spoločnosť je zapísaná v registri partnerov verejného sektora vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod evidenčným číslom 3112, detail zobrazíte kliknutím na nasledujúci odkaz.
  2. Spoločnosť je zapísaná do zoznamu hospodárskych subjektov vedených Úradom pre verejné obstarávanie pod evidenčným číslom 2020/8-PO-E5910 a je tak oprávnená dodávať ústredným orgánom štátnej a územnej samosprávy a príspevkovým a rozpočtovým organizáciam štátu a územnej samosprávy, detail zobrazíte kliknutím na nasledujúci odkaz.

 Spoločnosť Agentúra Harmony v.o.s. je právnická osoba, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Nitre : , vložka číslo 69/N (ďalej len „Predávajúci“). Zákazníkom (ďalej len „Kupujúci“) je fyzická alebo právnická osoba, ktorá si objednala tovar na stránkach  www.covidrychlotest.sk

 
Sme veľkodistribútor profesionálnych diagnostických testov POCT, diagnostických súprav a  diagnostických pomôcok pre profesionálne použitie od renomovaných nemeckých spoločností.  Testy dodávame primárne do nemocníc, štátnych a súkromných laboratórií, lekárom a záchrannej zdravotnej službe.Obchodná spoločnosť Agentúra Harmony v.o.s. je slovenský podnikateľský subjekt orientujúci sa na odvetvie laboratórnej medicíny (klinickej biochémie, klinickej mikrobiológie a imunológie). Spoločnosť bola založená v roku 1992, pričom špecializáciu  v odvetví laboratórnej medicíny vykonáva od roku 1995. Počas celého obdobia svojho trvania sa snažíme poskytovať svojim zákazníkom vysoký štandard služieb, širokú ponuku produktov, poradenský servis a odbornú technickú a produktovú podporu.
 
Sídlo spoločnosti: